Olet täällä

Avustus asumisneuvontatoimintaan

AVUSTUS ASUMISNEUVONTATOIMINTAAN
 
Asumisneuvojatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on
asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa.
Asumisneuvonnan tukemisen tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi.
 
Vuoden 2020 avustusten hakuaika alkaa 2.12.2019 ja päättyy 16.1.2020 klo 16.15.
 
Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56. Avustushakemuksessa on esitettävä hankkeen
kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät hankkeen tavoite, toteuttamistapa, kustannukset sekä suunnitelma
toimintatavan juurruttamisesta. Jatkohakemuksiin liitetään myös ARAn asumisneuvonnan
raportointityökalun tilastointi
aikaisemman toiminnan osalta. Tilasto tulee lähettää sähköisesti excel-muodossa.
 
Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla tulee olla riittävä sosiaalialan osaaminen ja hankkeen
ohjausryhmässä tulee olla sosiaalitoimen edustus.
 
Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen
hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.
 
Hakemukset lähetetään kirjaamoon kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.
 
Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.
Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.
 
Lisätietoja www.ara.fi.