Olet täällä

Viemärilaitos

Tietoja

Reisjärven viemärilaitoksella puhdistetaan noin 300 talouden jätevedet. Viemäriverkosto sijoittuu kunnan taajama-alueelle. Jätevedet puhdistetaan biologisessa puhdistamossa vesioikeuden lupaehtojen mukaisesti. Haja-asutusalueelta kertyvät umpikaivojätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Sakokaivolietteitä puhdistamo ei pysty käsittelemään vaan lietteet on kuljetettava muille lähialueen puhdistamoille. Puhdistamolietteet käsitellään turvesuodatusaltailla. Jätevesimaksu on 1,61€/m³. Liittymismaksun peruste on 1,37€/kerrottu kerrosala. Vuosittain laskutettava jätevesimäärä on noin 60 000 m³.

Viemärilaitoksen hoidosta vastaa yrittäjä Pauli Niemi puh. 040 5858 830.

 

Laskutus ja sopimusasiat

Jätevesilaskutus suoritetaan neljännesvuosittain. Laskutus koostuu kolmesta ennakkolaskusta ja tasauslaskusta.

Laskutus- ja sopimusasioissa voit olla yhteydessä teknisen toimiston toimistosihteeriin.

Liitetiedostot: