Olet täällä

Yhteistoimintaryhmä

Lomituspalvelujen onnistuminen edellyttää yhteistyötä kaikkien lomitusjärjestelmän kanssa tekemisissä olevien välillä. Paikallisyksiköiden toiminta-alueisiin on perustettu paikallisia yhteistyöryhmiä, joissa on jäseninä lomituspalveluista vastaavan paikallisyksikön vastuuhenkilö, lomittajien ja viljelijöiden edustajat sekä MELA-asiamies. Yksittäinenkin maatalousyrittäjä voi vaikuttaa alueensa lomitusten toimivuuteen ja palvelujen kehittämiseen ottamalla yhteyttä oman paikallisyksikkönsä yhteistyöryhmän jäseniin ja esittämällä heille oman näkemyksensä. Yhteistoimintaryhmän toimikausi on neljä vuotta. Se on yhdenmukainen kuntien/kaupunkien valtuustokausien kanssa.

Reisjärven paikallisyksikön yhteistyöryhmä

Assinen Kari Reisjärvi/maatalousyrittäjä
Myllylä Liisa Haapajärvi/maatalousyrittäjä
Ruotsalainen Marko Kärsämäki/maatalousyrittäjä
Niskanen Jaana Pyhäjärvi/maatalousyrittäjä
Eskola Reijo Kärsämäki/maatalouslomittja
Wassholm Väinö Haapajärvi/maatalouslomittja
Mäntypuro Kauko Reisjärvi/Kunnanhallituksen edustaja
Jylhä Elsa-Maija MELA
Kiertävä johtava maatalouslomittaja
Mustola Riitta Lomituspalvelupäällikkö
Åvist Urpo Lomatoimenjohtaha/yhteistyöryhmän pj ja sihteeri
 

Yhteistyöryhmän tehtäviä

  • toimia lomituksen hallintahenkilöstön (vastuuhenkilö) tukena lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä
  • seurata palvelujen toimeenpanoa, lomituksen käytännön toteutusta ja huolehtia siitä, että lomituspalvelusäännösten tarkoitus ja tavoite toteutuu
  • yhteistoiminnan edistäminen palveluiden käyttäjien, lomitushallinnon ja lomittajien välillä
  • tiedon välittäminen eri sidosryhmien välillä lomituspalvelujen toimeenpanoon liittyvistä asioista