Kunnanhallituksen kokouksen 3.11.2023 pöytäkirja on julkaistu 10.11.2023 osittain tarkastamattomassa muodossa. 

Pöytäkirjan kohdalla on huomattu virhe pykälänumeroinnissa. Virhe johtuu asianhallintajärjestelmästä. Pykälänumerointi on korjattu oikeaksi. 

Pykälät § 304, 307 ja 315 ovat tarkastamattomia. Pykälien kohdalla on tapahtunut muotovirhe. Toinen pöytäkirjantarkastajiksi valituista on toiminut näissä pykälissä puheenjohtajana, eikä hänen tilalleen ole valittu toista tarkastajaa. 

Kunnanhallitus korjaa näiden pykälien osalta asian seuraavassa kokouksessaan. 

Piia Haikola
Hallintosihteeri