Lapsiystävällinen kunta hakee opettajaa terveisiin tiloihin.
Kunta on panostanut terveisiin tiloihin: yläkoulu, lukio ja liikuntahalli valmistuivat syksyllä 2017, alakoulu valmistui syksyllä 2019 ja päiväkoti valmistui elokuussa 2020.

REISJÄRVEN kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi 9.1.2023 - 3.6.2023 väliseksi ajaksi luokanopettajan viransijaisuus.

Tehtävien kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1998/986) mukaiset.
Palkkaus määräytyy opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan. Valinnoissa noudatetaan 4kk koeaikaa.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo, on toimitettava 8.12.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen Reisjärven koulutoimisto, Kisatie 5, 85900 Reisjärvi varustettuna merkinnällä "Hakemus" tai sähköpostitse osoitteeseen markku.puronhaara@reisjarvi.fi.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa rehtori Jarmo Viljamäki puh. 040 300 8450.

Reisjärvi 22.11.2022 Sivistyslautakunta