Haemme rakennusmestaria Reisjärven kuntaan vakituiseen virkaan 1.5.2024 alkaen

Rakennusmestari vastaa kunnan kiinteistöjen, kaavateiden ja puistojen sekä muiden yleisten alueiden ylläpidon järjestämisestä. Rakennusmestarin työtehtäviin kuuluu vastaavana mestarina toimiminen kunnan kiinteistöjen kunnossapito- sekä investointihankkeissa, sekä asiantuntijana ja valvojana toimiminen kunnan urakoissa ja rakennustöissä. Rakennusmestari toimii työnjohtotehtävissä sekä lähiesimiestehtävissä kunnossapidon työntekijöille. Rakennusmestari huolehtii myös ostopalveluiden hallinnasta sekä kilpailutuksesta.

Rakennusmestarin työnkuvaan kuuluu kiinteistösuunnitelman kehittäminen kunnan omistamille kiinteistöille. Rakennusmestari toimii teknisen johtajan viransijaisena teknisen johtajan työvapaiden aikana. Lisäksi hoidettavana on muita esimiehen määräämiä työtehtäviä.

Tehtävässä edellytetään vähintään ammattikorkeakoulu (AMK) tai aiemmin teknisessä oppilaitoksessa suoritettua talonrakennusalan tutkintoa ja riittävää kokemusta toimialaan kuuluvista työtehtävistä. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista otetta työhön, oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa, sekä sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Voimassa olevan B-ajokortin ja oman auton käyttömahdollisuus vaaditaan.

Lisätietoa antaa Jari Vuori p 040 3008 250 tai jari.vuori@reisjarvi.fi.

Hakemukset Kuntarekryn kautta https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/rakennusmestari-581730/

Hakuaika päättyy 15.3.2024 klo 15.00.