Olet täällä

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut

Lomituspalveluiden tarkoituksena on turvata maatilojen toiminta maatalousyrittäjien vuosiloman ja sijaisavun aikana sekä järjestää maksullista lomittaja-apua.
Lomituspalvelujen tarkoitus on, että maatalousyrittäjä voi lomituksen myötä irrottautua päivittäisistä työtehtävistään. Paikallisyksikön tulee huolehtia, että sillä on riittävä määrä ammattitaitoisia lomittajia.
Lomituspalveluja voivat käyttää MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka harjoittavat maatalousverotukseen liittyvää kotieläin- tai  kasviljelytuotantoa lomituspalvelulain mukaisesti.
Yrittäjällä on mahdollisuus valita vuosittain, käyttääkö hän kunnan järjestämiä lomituspalveluja vai järjestääkö lomituksensa itse.
Kaikkien samalta tilalta lomaanoikeutettujen tulee valita sama järjestelmä. Itsejärjestetyssä lomituksessa yrittäjä järjestää lomituksen itsenäisesti ja kunta maksaa yrittäjälle korvauksen. Kunnan järjestämissä lomituspalveluissa paikallisyksikkö hoitaa lomitusten järjestämisen.
Lue lisää...

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lomituspalveluiden johtamisesta, ohjauksesta ja valvonnasta. Valtakunnallinen toimeenpanovastuu on Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalla.
Reisjärven kunta on tehnyt Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa toimeksiantosopimuksen lomituspalveluiden järjestämisestä Reisjärven ja Kärsämäen kuntien sekä Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien alueella toimiville maatalousyrittäjille.

Reisjärven paikallisyksikkö

Reisjärven paikallisyksikön alueella on lomituspalvelujen piirissä 253 tilaa (432 yrittäjää). Paikallisyksikön palveluksessa on 105 - 115 vakituista ja pidempiaikaista määräaikaista lomittajaa. Lisäksi tilapäistyöntekijöinä tuntipalkkaisia lomittajia on vuosittain noin 200 henkilöä, jotka tekevät 25 % lomituspäivistä. Lomituksia tehtiin vuonna 2014 yhteensä 25 425 päivää.

Yhteystiedot

Reisjärvi: ma-pe klo 8-15
Lomatoimenjohtaja Åvist Urpo 040 3008 225
Lomituspalvelupäälikkö Mustola Riitta 044 4457 741
Lomasihteeri Heinonen Paula 040 3008 228

Johtava lomittaja (Haapajärven ja

Reisjärven lomavaraukset)

Vinkka Ulla,

Nybacka Leila

      

040 3008 226

040 3008 227

 

Johtava lomittaja (Kärsamäen ja

Pyhäjärven lomavaraukset),

Vesamäki Juhani

044 4457 984
Haapajärven sivutoimisto ma klo 11-15 040 3008 229
Kärsämäen sivutoimisto to klo 9-15 044 4457 743
Pyhäjärven sivutoimisto ke klo 11-15 044 4457 742
Lomatoimen päivystys

ma-pe klo 6-8 ja 16-20

la-su 6-10 ja 14-20

044 4456 526