Olet täällä

Vaalit

Seuraavat vaalit: Europarlamenttivaalit 26.5.2019.
Vaalipäivä on virallinen liputuspäivä.

Vaalien ulkomainonta

Ulkomainonta kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista.  Vaalitelineet pystytetään kunnantalon eteen, Salmensuulle ja terveyskeskuksen risteykseen. Jokaisella vaaleissa mukana olevalla ehdokkaalla on 1 paikka/ vaalitelineryhmä. Paikka määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelossa. Julisteet on poistettava välittömästi vaalien jälkeen. Lisätietoja ulkomainonnasta saat tästä.

Keskeiset periaatteet

  • vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus
  • vaalit ovat välittömät ja salaiset
  • kunkin äänestäjän on äänestettävä itse
  • äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä

Vaaliviranomaiset

  • oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena
  • kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta
  • vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta
  • laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan
  • keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäviä hoitaa toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajala, p. 0403008202

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat

Reisjärven kunta kuuluu Oulun vaalipiiriin. Reisjärven kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka, joka on kunnantalon valtuustosali, Reisjärventie 8. Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vaalipäivän äänestyspaikka on myös valtuustosalissa. Äänestysajat ja -paikat löydät tästä.

Kotiäänestyslomakkeen voit tulostaa tästä. Lomakkeita saa myös kunnantalon neuvonnasta. 

Lisätietoja ja vaalien tulokset  oikeusministeriön vaalit -sivuilta