Olet täällä

Ajankohtaista

 

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)

Tietosuojaseloste /seloste käsittelytoimista Vardaan liittyen

 

 

 

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON ILMOITUSVELVOLLISUUS

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan yksityisen palvelutuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle/ viranhaltijalle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.