Olet täällä

Ajankohtaista

LASTEN VARHAISKASVATUSPAIKAT HAETTAVINA 1.8.2018 ALKAVALLE TOIMIKAUDELLE

Varhaiskasvatuksen piirissä tällä hetkellä oleville asiakasperheille jaamme hakemuskaavakkeet hoitopaikkojen kautta. Hakemuksia voi tulostaa myös näiltä nettisivuilta. Hakemukset tulee palauttaa 20.4.2018 mennessä osoitteella: Reisjärven kunta / Varhaiskasvatus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi.

Lisätietoja ja hakemuksia: Erja Puranen, varhaiskasvatuksen ohjaaja, puh. 040 3008 233

varhaiskasvatushakemus

tuloselvityskaavake

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON ILMOITUSVELVOLLISUUS

Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle/ viranhaltijalle.