Olet täällä

Ajankohtaista

KYSELY LAPSIPERHEILLE
toteutetaan Reisjärvellä 18.11.-1.12.2019 välisenä aikana. Kyselyn tavoitteena on selvittää lapsiperheiden vanhemmuuden tuen tarpeita perheiden palveluiden ja vanhemmuuden tuen kehittämiseksi. Ppky Selänteen alueen kunnat ovat mukana lasten ja perheiden valtakunnallisessa muutosohjelmassa (LAPE), jonka tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden arjen sujumista sekä tukea perhettä oikea-aikaisesti ja tarpeenmukaisesti.
Lisätietoa voit kysyä tarvittaessa Ppky Selänne hyvinvointipalvelujohtaja Minna Malila p. 040-1808992 tai Reisjärvi vs. kunnanjohtaja Marjut Silvast p. 044-3008505
Reisjärviset lapsiperheet, käytättehän pienen hetken kyselyn parissa ja annatte meille arvokasta tietoa palveluista.
Kyselyyn tulee vastata 1.12. mennessä.
Marja Kinnunen, päiväkodin johtaja
Linkki kyselyyn

Päivähoitoon hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain 12 §:n mukaisesti lapsella on oikeus:
- 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa (mikäli huoltaja/huoltajat eivät ole töissä tai opiskele)
- esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus aamu- ja iltapäivähoitoon huoltajien kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella (esiopetus sisältää 20-tuntisen varhaiskasvatusoikeuden eskareille)
- laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien työn, opiskelun tai lapsen/perheen erityisestä syystä

Lisätietoja ja varhaiskasvatushakemuksia saa varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta (Reisjärventie 8, puh. 040 300 8233), kunnanviraston neuvonnasta sekä tulostettua kunnan nettisivuilta www.reisjarvi.fi (lomakkeet).
 

Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan yksityisen palvelutuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle/viranhaltijalle.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja

Tiedonsiirto varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan laajenee

Vardan tietosuoja

1.9.2019 alkaen tallennetaan myös tietoja huoltajista Vardaan. Lue lisää Vardasta

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)

Tietosuojaseloste /seloste käsittelytoimista Vardaan liittyen