Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.
Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 290 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 90 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 261 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäisbruttotuloraja korkeimmalle maksulle:
Perheen koko Tuloraja
€/kk (brutto)
Maksu-% tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk (brutto)
2 1915 € 11,5 4 437 €
3 1915 € 9,4 5 000 €
4 2053 € 7,9 5 724 €
5 2191 € 7,9 5 862 €
6 2328 € 7,9 5 999 €

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa
138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Lue lisää varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2017 alkaen esitteestä