Työpaikkailmoitus Reisjärven kunta, VARHAISKASVATUS


Sijaiseksi varhaiskasvatukseen

Kiinnostaako sinua työ varhaiskasvatuksen parissa? 

Reisjärven kunnan varhaiskasvatuksessa tarvitaan lastenhoitotyöstä kiinnostuneita sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin. Tehtävät ovat pääasiassa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviä. Sijaisuuksien kesto vaihtelee yhdestä päivästä useisiin viikkoihin.
Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen lasten ja nuorten parissa työskentelystä sekä alan koulutuksen, mutta meillä voit myös kerryttää alan kokemusta. Varhaiskasvatuksen sijaisilta edellytämme 18 vuoden ikää sekä voimassa olevaa rikosrekisteriotetta annetun lain (504/2002) mukaisesti.

Mikäli olet kiinnostunut sijaisuuksistamme, lähetä vapaamuotoinen työhakemus osoitteeseen aija.hylkila@reisjarvi.fi. Kutsumme työnhakijat haastatteluun hakemuksen perusteella.