Tontit ja luvat

Rakennusvalvontapalvelut

Reisjärven kunta ostaa rakennusvalvontapalvelut PPKY Selänteeltä.

Rakennusvalvonnan sivuille siirryt TÄSTÄ

 

Poikkeamisluvat

Poikkeamisluvat ratkaisee Reisjärven kunnanhallitus.

Lupahakemukset käsittelee ja valmistelee tekninen toimisto.

 

Hinnasto

Viranomaistehtävistä suoritettavat maksut (Valt. 28.9.2016 § 45, voimaantulo 1.10.2016)

POIKKEAMISPÄÄTÖS (MRL 171-174 §)
Poikkeamispäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä:
- myönteinen 400 eur
- kielteinen 200 eur

SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS (MRL 16 §, 137 §)
Suunnittelutarvepäätös rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä:
- myönteinen 400 eur
- kielteinen 200 eur

VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN (MRL 173 §, MRA 86 §)
Poikkeamislupahakemusta koskeva kuuleminen naapuria kohti 30 eur

 

Liitetiedostot
Liite Size
Poikkeamislupaohje 374.84 KB
Poikkeamislupahakemus 158.09 KB