Jätehuolto

Reisjärven kunta on osakkaana jätehuoltoyhtiö Millespakassa puh 06-5578 400. Millespakka Oy on perustettu 1996 hoitamaan kuntien jätehuoltoa, kuntien yhteinen jätteenkäsittelyasema on valmistunut 2001. Millespakka Oy:n alueeseen kuuluu yhdeksän kuntaa. Toiminta-ajatuksena on järjestää alueensa jätehuolto, omistajakuntien puolesta jätelain vaatimukset täyttäen. Asukkaille tarjotaan mahdollisuus lajitella hyötyjätteet jo kotona ja viedä ne omatoimisesti ekopisteille ja hyötyjäteasemille. Tälloin kotoa haettavan jätteen noutokerrat vähenevät.

Järviseudun jätelautakunnan vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja maksuista sekä siitä, millainen palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Lautakunta toimii yhteistyössä valvontaviranomaisten ja jätehuoltoyhtiö Millespakka Oy:n kanssa. http://jarviseudunjatelautakunta.fi/

Jätteenkuljetus; Millespakka Oy:n toiminta-alueella on ns. kiinteistökohtainen jätteenkuljetus eli muun kuin ekopistesiin ja hyötyjäteasemille vietävän jätteen poiskuljettamisesta kiinteistö tekee sopimuksen jätekuljetusta hoitavan yrityksen kanssa. Reisjärvellä Reisjärven Jätehuolto ja Koneurakointi Oy  puh. 0400-772 333

Hyötyjäteasema;  luotoniementie 33 puh 0400-758 333 avoinna tiistaisin 14-17 ja lauantaisin 9-12.

Ekopisteet; Reisjärvellä on kyläkohtaiset ekopisteet ja keskustassa reisjärventie 3 ja maitotie 1

Vaatteiden kesäyspiste; reisjärventie 3

Lue lisätietoja www.millespakka.fi ja www.rj-jatehuolto.fi