Yhdistykset

YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

Reisjärvellä toimii Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan 75 rekisteröityä yhdistystä (tilanne 2/2022). Reisjärveltä löytyy monipuolisesti eri alojen yhdistyksiä ja yhdistykset toimivat aktiivisesti järjestäen harrastus- ja virkistystoimintaa, vertaistukitoimintaa, kulttuuritoimintaa, kotiseututyötä ja kylätoimintaa. Yhdistykset ylläpitävät jäsentensä edunvalvontaa, mahdollistavat poliittista aktiivisuutta sekä järjestävät ja täydentävät julkisen sektorin palveluita.

Yhdistykset ovat merkittävässä roolissa kunnan tapahtumien järjestämisessä sekä itsenäisinä toimijoina että yhteistyökumppaneina. Yhdistykset tarjoavat monille kuntalaisille virikkeellistä toimintaa ja lisäävät tätä kautta kuntalaisten aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Reisjärven kunnan ja yhdistysten yhteinen päämäärä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Kunta tukee yhdistyksiä muun muassa tarjoamalla maksuttomia tiloja yhdistysten käyttöön, ottamalla yhdistykset mukaan kunnan toimintojen kehittämiseen sekä kutsumalla yhdistykset säännöllisesti koolle yhdistystapaamiseen. Kunnassa toimii nimetty järjestöyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on koordinoida kunnan ja järjestöjen yhteistyötä sekä toimia yhdistysten apuna ja tukena kaikissa yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa.

 

Reisjärven kunnan järjestöyhdyshenkilö

Satu Oikarinen, projektipäällikkö

p. 044 3008205 satu.oikarinen@reisjarvi.fi

 

Reisjärven kunnan ja yhdistysten yhteistyöasiakirja

Linkkejä:

Reisjärven yhdistykset Fb sivu

lähellä.fi- yhdistyslistaus (ei vielä käytössä) 

Muuta maalle- tapahtumakalenteri

Pop-Up-Possibilities 

ReTe