Presidentinvaalit

Vaali on toimitettu 28.1.2018.  Ensimmäisen vaalin vaalipäivä on tammikuun neljäs sunnuntai. Jos toinen vaali on toimitettava , sen vaalipäivä on ensimmäistä vaalia seuraava toinen sunnuntai.

Tasavallan presidentti valitaan välittömillä vaaleilla. Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Äänioikeus

Äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin. Perusteena on väestötietojärjestelmän tiedot. Äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti. Äänioikeusrekisteriä koskevat kyselyt ja oikaisuvaatimukset tehdään maistraatille.

Tuloksen laskenta ja vahvistaminen

Vaalipiirilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta ja vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta ja vahvistaa ne äänimäärät, jotka kukin ehdokas on vaaleissa vaalipiirissä saanut.  Vaalipiiri ilmoittaa vahvistetut äänimäärät Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka vahvistaa koko maassa kullekin ehdokkaalle annettujen lopullisen määrän sekä ilmoittaa ne valtioneuvostolle. Valtioneuvosto toteaa, kumpi ehdokkaista on tullut valituksi tasavallan presidentiksi.

Äänestysaktiivisuus kunnassa viime presidentinvaalissa

Äänioikeutettuja oli 2337. Ennakkon äänesti 865 (37,0 %). Vaalipäivänä äänesti 559 (23,9 %). Yhteensä äänesti 1424 (60,9 %). Luvuissa on mukana ulkosuomalaiset. Äänestysaktiivisuusprosentti oli 66,0 kun huomioidaan vain Suomessa asuvat äänioikeutut. Toista vaalia ei tarvinnut toimittaa, koska presidentti tuli valittuksi jo ensimmäisessä vaalissa.
 

Liitetiedostot
Liite Size
TPV-1 tulokset kunnan osalta 26.29 KB