Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin. Indeksitarkastukset tehdään kahden vuoden välein.
Tulojen huomioiminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

1.8.2021 alkaen maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla ensimmäisen lapsen osalta enintään 288 euroa kuukaudessa. Alin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 e/kk. Seuraavien lasten maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta eli enintään 58 e/kk.

Reisjärven varhaiskasvatus siirtyi käyttämään sähköistä Daisy-asiointipalvelua 1.3.2021 alkaen.

Uuden järjestelmän myötä siirryimme hoitoaikaperusteiseen laskutukseen.
1.3.2021 voimaan tulleet maksuluokat ovat alla olevassa taulukossa:

Kuukausituntimäärä Viikkotuntimäärä Hoitomaksu %
maksimimaksusta
Maksimi
maksu €/kk
0 - 85 h 0 - 20 h 60 % 173,00
yli 85 - 107 h yli 20 - 25 h 70 % 202,00
yli 107 - 130 h yli 25 - 30 h 80 % 230,00
yli 130 - 150 h yli 30 - 35 h 90 % 259,00
yli 150 h yli 35 h 100 % 288,00

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu
Reisjärvellä on perheillä mahdollisuus käyttää ns. tilapäistä varhaiskasvatusta (aikaisintaan vanhempainrahakauden päätyttyä). Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta, joka ei ole toistuvaa (kesto 1-5 päivää) peritään maksua 16 euroa päivältä riippumatta varhaiskasvatuspäivän pituudesta. Sama maksu peritään kaikilta tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevilta sisaruksilta. Tilapäinen varhaiskasvatussuhde ei katkaise lapsen osalta Kelan kautta maksettavaa lastenhoidontukea.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuivat 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asikasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % (aiemman 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksuista. Lue lisää Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen -esitteestä.

Tulorajat 1.8.2021-

Perheen koko Tuloraja
€/kk (brutto)
Maksu-% tulorajan
ylittävästä tulosta
Tuloraja korkeimmalle
maksulle €/kk (brutto)
2 2 798 10,7 5 485
3 3 610 10,7 6 297
4 4 099 10,7 6 786
5 4 588 10,7 7 275
6 5 075 10,7 7 762
7 5 264 10,7 7 956
8 5 452 10,7 8 144

 Näin lasket itse suuntaa-antavan nuorimman lapsen kokopäivähoidon varhaiskasvatusmaksun:
(perheen bruttotulot-tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatuksen kuukausimaksu (korkein maksu 288 e).

1.8.2022 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia.
Asiakasmaksuesite 1.8.2022 alkaen

Liitetiedostot