Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/ koulutuksen kohdalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. Hoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen Daisy-asiointipalvelu osoitteessa https://reisjarvi.daisynet.fi/eDaisy

eDaisyssä voitte tehdä
- varhaiskasvatushakemuksen (tällä voitte hakea myös esioppilaan täydentävää varhaiskasvatusta)
- tulotietoilmoitukset (mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
- irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia, tulee teillä olla käytössä sähköpostiosoite.

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta

Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakemusta, paperilomakkeita saa kunnanvirastolta tai tulostamalla täältä:

Varhaiskasvatushakemus

Tuloselvityskaavake

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat tulot

 

Hoitomuotoina on tarjolla:

  • perhepäivähoito hoitajan kotona
  • päiväkotihoito

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan täyttämällä varhaiskasvatushakemus. Hakemukseen tulee liittää täytetty tuloselvityskaavake sekä riittävät selvitykset perheen bruttotuloista (esim. kopiot palkkakuiteista tai verotustodistuksesta). Palkkakuitti tai palkkatodistus tulee olla viimeksi maksetun kuukausipalkan osalta ja siitä tulee näkyä myös kuluvan sekä edellisen kalenterivuoden kertymä. Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan avio-/avoliitossa/yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Mikäli perhe ei liitä hakemukseen tulotietojaan, vahvistetaan maksuksi maksuasetuksen mukainen korkein varhaiskasvatusmaksu.

Paperiset hakemukset liitteineen palautetaan osoitteeseen:
Reisjärven kunta, varhaiskasvatus, Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi tai Tuulenpesän päiväkoti, Anjalantie 13, 85900 Reisjärvi

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Aija Hylkilä, puh. 044 3008558