Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden.

Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta tai äkillisen työllistymisen/ koulutuksen kohdalla viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. Hoitopaikka myönnetään lapselle enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen Daisy-asiointipalvelu osoitteessa https://reisjarvi.daisynet.fi/eDaisy

eDaisyssä voitte tehdä
- varhaiskasvatushakemuksen (tällä voitte hakea myös esioppilaan täydentävää varhaiskasvatusta)
- tulotietoilmoitukset (mikäli ei ilmoitettu hakemuksen yhteydessä)
- irtisanomis- ja muutosilmoitukset

Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia, tulee teillä olla käytössä sähköpostiosoite.

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta

Hoitomuotoina on tarjolla:

  • päiväkotihoito

 

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Aija Hylkilä, puh. 044 3008558