Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita päivähoidon järjestämiseksi

  • kunnallinen varhaiskasvatus
  • kotihoidon tuki tai
  • yksityisen hoidon tuki

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta saa KELA:n sivuilta.

Yksityinen varhaiskasvatus

Lapsesi voi olla hoidossa myös yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, kun vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan. Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja.

Perhe voi palkata kotiin perhepäivähoitajan yksityisen tuen avulla. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe etsii hoitajan itse, esim ilmoitusten tai työvoimatoimiston kautta. Työsopimussuhteisen hoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Yksityisen hoidon tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus oman kunnan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon yksityisen päivähoitotoiminnan aloittamisesta (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, 6§). Ilmoitus kunnalle yksityisen päivähoitotoiminnan aloittamisesta