Europarlamenttivaalit

Vaalit toimitettiin 26.5.2019. Seuraavat europarlamenttivaalit toukokuussa 2024.

Europarlamenttivaaleissa valitaan Euroopan parlamenttiin suhteellisilla vaaleilla 751 jäsentä, joista 13 Suomesta. Europarlamenttivaaleissa maa on yhtenä vaalipiirinä.

Ehdokkaat

Äänioikeus

Äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta sekä muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta Suomessa taikka joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen , joka suu Suomessa ja jonka tiedot on talletettu väestötietojärjestelmään.

Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekisterin. Perusteena on väestötietojärjestelmän tiedot. Äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti. Äänioikeusrekisteriä koskevat kyselyt ja oikaisuvaatimukset tehdään maistraatille.

Tuloksen laskenta ja vahvistaminen

Vaalipiirilautakunnat huolehtivat ennakkoäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta ja vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta ja vahvistavat äänimäärät, jotka kukin ehdokas on vaaleissa vaalipiirissä saanut.  Vaalipiiri ilmoittaa vahvistetut äänimäärät Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka vahvistaa vaalien tuloksen.

Äänestysaktiivisuus kunnassa europarlamenttivaaleissa 26.5.2019

Äänioikeutettuja oli 2276. Ennakkon äänesti 350 (15,4 %). Vaalipäivänä äänesti 411 (18,1 %). Yhteensä äänesti 761 (33,4 %). Luvuissa on mukana ulkosuomalaiset. Äänestysaktiivisuusprosentti oli 36,3, kun huomioidaan vain Suomessa asuvat äänioikeutut.

Tulokset