Vireillä olevat kaavoitushankkeet

Nähtävänäoloasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä Reisjärven kunnan neuvonnassa, osoite Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi. 

Kiiskinevan tuulivoimahanke

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Kaavaselostus

Kaavakarttaluonnos tarkennettu

Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteiden kooste

Maisemakuva, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Näkyvyysalueanalyysit, Etha Wind Oy

Arvokohteet numeroituna kartalla, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Sähkönsiirron maisemakuva, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Havainnekuvien kooste, Etha Wind Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Näkemäalueanalyysi Etha Wind Oy

Tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtoreittien arkeologinen inventointi

Havainnekuvat 1 Etha Wind Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Havainnekuvat 2 Etha Wind Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Havainnekuvat 3 Etha Wind Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Havainnekuvat 4 Etha Wind Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Näkyvyysalueanalyysi yhteisvaikutuksista, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Luontoselvitykset eläimet 2023 Faunatica

Luontoselvitykset luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys 2023 Faunatica

Meluselvitys, Etha Wind Oy

Välkeselvitys, Etha Wind Oy

 

Asemakaavanmuutos Jäpäsmäen teollisuusalue (Helmisentie)

OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi

 

Asemakaavamuutos Kirkonkylän pohjoinen alue korttelit 17, 18, 20 ja 104, Terveyskeskuksen alue

OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi

 

Asemakaavan osittainen muutos Susisaari, korttelit 300-302 sekä niihin liittyvät virkistysalueet

OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi

 

Asemakaavamuutos Reisjärven kirkonseudun kortteli 23, Päiväkodin alue

OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi

 

Asemakaavamuutos Kirkonseudun korttelit 119, 120, 123 ja 127, Toivontien teollisuusalue

OAS nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi