Nuorisovaltuusto 2021-2022

Reisjärven kunnan nuorisotoimi

     

Nuorisotoimen tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Kirjaston yläkertaan vuosien 2013-2014 vaihteessa valmistuneet nuorisotilat ovat nuorison käytössä kaikkien tilojen osalta kahtena iltana viikossa koulujen lukuvuotta vastaavan ajan. Osa tiloista on auki ympäri vuoden kirjaston aukioloaikoina. Nuorisotiloissa voi pelata biljardia, pingistä, ilmakiekkoa sekä jalkapallo- ja pelikonsolipelejä. Tiloista löytyy lisäksi televisio-, tietokone- ja bänditilat.

Nuorisotoimen hallinnassa on tilojen osalta myös Saarisen leirikeskus, jota kunnostettiin kesän 2014 kansainvälisen työleirin turvin. Leirikeskusta voi vuokrata vapaa-aikasihteeriltä, puh 040 3008 490.

Nuorisolle suunnattuja retkiä ja muuta toimintaa toteutetaan joko yksin tai yhdessä eri tahojen kanssa. Lasten leikkikenttätoiminnassa yhteistyökumppaneina ovat seurakunta ja MLL:n paikalllisyhdistys.

Vuoden 2020 alusta etsivä nuorisotyöntekijä tulee Jelppiverkon kautta.

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontuu vuosittain muutamia kertoja pohtimaan nuorten elinoloja sekä toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien poistamiseksi.

Nuorten oma vaikuttajaelin paikkakunnalla on Reisjärven Nuoret Vaikuttajat.