Ajankohtaista

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden. Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuspaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Huom!
Reisjärven varhaiskasvatus käyttää sähköistä Daisy asiointipalvelua, jossa hoidatte hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatuspalveluihin liittyen. Jotta voitte käyttää eDaisy hakemuksia, tulee teillä olla käytössä sähköpostiosoite.
Palvelun löydätte osoitteesta https://reisjarvi.daisynet.fi/eDaisy

eDaisyssä huoltajat hoitavat hakemisen ja ilmoituksen varhaiskasvatuspalveluihin liittyen sekä saavat tiedoksi lasten sijoitus- ja maksupäätökset. Palveluun kirjaudutaan aina Suomi.fi palvelun kautta vahvalla tunnistaumisella joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiointipalvelu sisältää:

  • varhaiskasvatushakemuksen
  • tulotietoilmoitukset
  • irtisanomisilmoitus
  • muutosilmoitukset (osoite, tuntirajavalinnan muutos, toive hoitopaikan vaihdosta, muu muutos)
  • sijoitus- ja maksupäätökset

Daisy Family on päivittäinen asiointikanava huoltajien ja varhaiskasvatuksen välillä.
Löydätte sen osoitteesta https://reisjarvi.daisyfamily.fi

Täältä pääsette mm. varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, yhteystiedot, läsnä- ja poissaolotiedot sekä täyttämään lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (otetaan käyttöön syksyn 2021 aikana).
Hoitoaikavaraukset lukittuvat aina ma aamuisin klo 12 seuraavan viikon osalta.

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuivat 1.8.2020

1.8.2020 voimaaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautui yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.
Esim. työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely

Varhaiskasvatuslain 44 §:n mukaan yksityisen palvelutuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa varhaiskasvatustoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten varhaiskasvatuksesta vastaavalle kunnan toimielimelle/viranhaltijalle.

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 §:n mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tietovarantoon lain 70 §:ssä tarkoitetut varhaiskasvatusta koskevat tiedot tuottamansa palvelun osalta.
Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, huoltajista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä.

Vardan tietosuoja

Lue lisää Vardasta

Tiedote varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda)

Tietosuojaseloste /seloste käsittelytoimista Vardaan liittyen