Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Reisjärven kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisuus ajalle 9.10.-31.12.2023. Haemme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Tuulenpesän päiväkodille vuorohoitoryhmään. Työ jatkuu mahdollisesti pidempään. 

Kelpoisuusehtona on Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus: tehtävään soveltuva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, esim. lastenhoitaja, päivähoitaja ja lähihoitaja (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma).


Palkkaus ja työehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 

Etsimme joukkoomme positiivista, vasun hengessä työtään kehittävää ammattilaista. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, vastuullisuutta, myönteistä työotetta sekä kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Päiväkodin toiminnassa painotamme lapsen luontaista tarvetta liikkua.

Hakemukset, joihin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo, on toimitettava 26.9.2023 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aija.hylkila@reisjarvi.fi 
tai postitse Reisjärven kunta, varhaiskasvatus, reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi. Hakemukseen tulee kirjata merkintä HAKEMUS.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote kuukauden kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Valinnassa noudatetaan 2 kk koeaikaa. 

Lisätietoja tehtävästä antaa varhaiskasvatuspäällikkö Aija Hylkilä puh. 044 3008 558, aija.hylkila@reisjarvi.fi