Hallintopalvelut

Hallintopalvelut huolehtii hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, arkistoinnista, asuntojen vuokrauksesta.

Keskushallinnossa sijaitsevat kunnan neuvonta ja Jokilatvan opiston Reisjärven toimisto.

 

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka kuuluvat kuntouttavasta työtoiminnasta säädetyn lain ja asetusten piiriin. (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189)

Tavoitteena on vahvistaa ja tukea henkilön työkykyä ja arjenhallintaa sekä parantaa henkilön työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia. Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka TE-toimen asiantuntija ja kuntayhtymän sosiaalityöntekijä laativat yhdessä henkilön kanssa.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää kunnan tai kuntayhtymän eri toimipisteissä, seurakunnan tai yhdistysten toiminnoissa avustavissa työtehtävissä.