Lomarengastoiminta

Lomitusrenkaalla tarkoitetaan karjatalousyrittäjien vapaaehtoista yhteistoimintaa lomituspalvelujen järjestämiseksi.Lomitusrenkaan tarkoituksena on järjestää lomituspalveluita renkaaseen kuuluville tiloille.  Lomitusrenkaalle sovitaan maatalouslomittajat, jotka hoitavat pääasiassa renkaan tilojen lomituksia. Lomitusrenkaan kokouksissa sovitaan lomat renkaan tiloille tietyksi ajaksi etukäteen.

Vaikka lomitusrenkaat ovat pääasiassa kunnallisen maatalouslomituksen piirissä, samat periaatteet voivat olla käytössä myös itse järjestetyssä lomituksessa.  

Rengastoiminnan avulla paikallisyksikkö voi tehostaa lomituspalvelujen järjestämistä ja kehittää lomitushallinnon, yrittäjien ja maatalouslomittajien välistä yhteistyötä. Kehittyvillä tiloilla myös maatalouslomittajien koulutuksen tarve nousee ja kokemus lisääntyy. Maatalousyrittäjät varmistavat tilan töihin perehtyneen ja koulutetun maatalouslomittajan palvelun vuosilomissa ja osin lyhyissä sijaisaputarpeissa.Lomittajille tuttu työympäristö tuo työturvallisuutta, varmuutta, arvostusta ja mielekkyyttä. Samalla lomittajien työn rasittavuus saattaa vähentyä, koska tutuilla tiloilla tilan työrytmi on entuudestaan tuttu.

Lomarenkaan toimintaohjeet

1. Lomarenkaan kokoukset pidetään kunnantalolla toimistoaikana, kokoukseen osallistuvat lomarenkaaseen kuuluvat yrittäjät, lomittaja sekä lomatoimiston edustaja. Kokouksia johtaa lomatoimen edustaja. Varsinaista kokouskäytäntöä ei noudateta, puheenvuorot ovat vapaasti saatavilla. Huomioiva ja kohtelias käyttäytyminen mahdollistaa kaikille haluaville puheenvuoron ja takaa lomavarausten kirjauksien oikeellisuuden.

2. Rengaslomittaja tekee ensisijaisesti vuosilomia, jotka ovat aina etusijalla. Sijaisapupäiviä ja maksullista lomitusta rengaslomittaja tekee, jos ne sopivat hänen työsuunnitelmaansa eivätkä ne vaaranna renkaaseen kuuluvien yrittäjien vuosilomien pitämistä. Sijaisapulomituksiin on yrittäjän varauduttava ottamaan myös muu kuin rengaslomittaja.

3. Vuosilomapäivät on suunniteltava niin, että ne tulee pidetyksi kalenterivuoden aikana

4. Rengaslomittajan työsuunnitelmat tehdään aina rengaskokouksessa. Kokouksessa mukana olevien yrittäjien lomavaraukset ovat etusijalla, toimistolle etukäteen jätetyt lomatoiveet käsitellään kokouksess varattujen päivien jälkeen.

Mikäli useammalle renkaan yrittäjälle lomatoive ajoittuu samalle aikavälille, suoritetaan arvonta, ellei asiassa muuta ratkaisua löydy.

5. Rengaskokouksessa lomavarauksia käsitellään jaksoittain. Jokaiselle olisi hyvä kirjata ainakin omat lomavaraukset joko lomatoimiston käyttämillä merkeillä (I-vuosiloma/X-sijaisapu/O-maksullinen lomitus) tai omilla merkeillä. Tällöin yrittäjänkin on helpompi valmistautua seuraavaan kokoukseen, kun on tietoa jäljellä olevista vuosilomapäivistä ja maksullisista lomitustunneista.

6.Mikäli tilalla tarvitaan lomituksen aikana valvontakäyntejä (ilta- tai päiväkäynnit),  varallaoloa tai ennakkoon opastusta, niistä tulee sopia lomavarauksen yhteydessä.

Renkaan maatalouslomittajan työvuorolistaan tulevista muutoksista sopii lomittajan kanssa lomittajan työnantaja. Maatalousyrittäjät ottavat muutostarpeessa yhteyttä lomahallintoon. Lomahallinto tekee maatalouslomittajan työvuorosuunnitelman ja varmistaa, että se on työehtosopimuksen mukainen.

Tarvittaessa lomahallinnolla on mahdollisuus työllistää maatalouslomittaja myös renkaan ulkopuolelle. Tarvittaessa lomahallinto voi sijoittaa renkaaseen renkaan ulkopuolisen maatalouslomittajan,kuitenkin niin, että järjestely ei häiritse renkaan sovittuja lomituksia. Maatalousyrittäjiä tulee myös kuulla ennen työvuorolistaan tehtäviä muutoksia.