Tekninen lautakunta (lakkautettu)

PÄÄTTYNYT 2021

Tekninen lautakunta, jäsen

Tekninen lautakunta, varajäsen
Mattila Johannes, pj. Luotoniemi Erkki
Saaranen Jarno, vpj. Niemi Pauli
Reinikainen Anne Kinnunen Heli
Aho Minna Alakoski Anne
Pietilä Ulla Pietilä Pauli
Vähäsöyrinki Arto Lokasaari Seppo
Lakanen Keijo Hilliaho Maarit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@reisjarvi.fi

 

Vuonna 2017-2021.

Tekninen lautakunta tuottaa kuntalaisille ja kunnan toimielimille suunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöjen pitoon kuuluvia palveluja sekä kunnallistekniikan ja tiehallinnon palveluja.

Tekninen lautakunta päättää talousarvion mukaisesti pääomatalouden rakennusinvestoinnit ylemmän toimielimen hyväksymien tavotteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kun tekninen toimi on rakennusinvestoinnin suorittajana tai mukana tarjouskilpailussa, on kohdan päätökset alistettava teknisen lautakunnan osalta kunnanhallitukselle.

Tekninen lautakunta päättää rakennusinvestointien osalta kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten vakuuksien hyväksymisestä, valvomisesta, muuttamisesta ja vapauttamisesta.

Tekninen lautakunta päättää rakennushankkeiden ja kunnallisteknisten töiden pääpiirustusten, lopullisten kustannusarvioiden ja työselitysten hyväksymistä, rakentamisen suoritustapaa ja työn aloittamisen ajankohtaa valtuuston hyväksymän huonetilaohjelman, kunnallisteknillisten töiden rakennusohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti.

Tekninen lautakunta vastaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kaavoituskatsauksesta, kunnan kaavoitusohjelmasta, asemakaavan ajanmukaisuuspäätöksistä, erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä, kadunpidon, antamisesta ulkopuolisille, kadun rakennussuunnitelman,  hyväksymisestä, kadunpitopäätöksestä ja kadunpidon lopettamispäätöksestä, hyväksymispäätöksestä laitteidein siirtopaikasta, muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman laadinnasta sekä suunnittelutarveratkaisusta.

Tekninen lautakunta vastaa kiinteistönmuodostamislain nojalla kunnan suostumuksen antamisesta lohkomiseen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten sekä kunnan suostumuksen antamisesta lohkomiseen rakennuspaikaksi tarkoitetun määräalan rantavyöhykkeellä tai ranta-alueen suunnittelutarvealueella.

Tekninen lautakunta vastaa ravintohuollosta ja liikunta-alueiden hoidosta.

 

Teknisenlautakunnan alaiset jaostot ja toimikunnat:

Tiejaosto

Puheenjohtaja Keijo Lakanen,  varapuheenjohtaja Johannes Mattila ja muu jäsen Minna Aho

Rakennustoimikunta

Puheenjohtaja Keijo Lakanen ja jäsenet Seppo Lokasaari, Erkki Luotoniemi ja Antti Vedenpää