Kuulutus Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke

Kuulutus ja arviointiselostus sekä Natura-arvioinnit (julkiset) ovat nähtävillä 11.3.2024 – 10.5.2024 KeskiSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA.

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään verkkotilaisuutena 19.3.2024 klo 18 - 20. Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta Lähetä kysymyksiä -välilehden kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen. Tilaisuudesta ei julkaista tallennetta.
Osallistumisohjeet ja linkki tilaisuuteen https://event.prospectumlive.com/yva-19032024

Hankkeesta vastaava Fingrid Oyj, Tiina Seppänen (ympäristö ja yritysvastuu) ja Pasi Saari (reittisuunnittelu) puhelin molemmille 030 395 5000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi YVA-menettelystä Keski-Suomen ELY-keskus, yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Arja Koistinen, p. 0295 02 4760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Liitteenä kuulutus sekä tiedote.