Kuulutus: Lonkerinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 153/2014/1 päästötarkkailumääräysten ja lupamääräyksen 16 muuttaminen, Haapajärvi ja Reisjärvi

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija Kanteleen Voima Oy
Dnro PSAVI/14052/2023
Asia Lonkerinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan nro 153/2014/1 päästötarkkailumääräysten ja lupamääräyksen 16 muuttaminen, Haapajärvi ja Reisjärvi


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.5.–
24.6.2024 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja
mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.