Tiedoksianto, Haapajärven ympäristöpalvelut/Ympäristölautakunta, maa-aineslaki 555/1987, lupahakemus