Tiedote: Ympäristö- ja rakennusvalvonnan ilmoitukset löytyvät jatkossa Haapajärven kaupungin nettisivuilta