Yleistiedoksianto, Kalajoen käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelma vuosille 2025–2030